Call for papers from Emerging Scholars

Posted by Emily Oliver on 2024-04-04

The International Journal of First Aid Education (IJFAE) invites manuscripts from Emerging Scholars, researchers, academics, or first aid providers who are in the early stages of their careers and are beginning to establish themselves within the field of study related to first aid (including psychological first aid) and first aid education.

The IJFAE considers Emerging Scholars to include undergraduate and graduate students, postdoctoral researchers, junior faculty members (1-3 years of teaching experience), and first aid providers who are actively engaged in scholarly activities involving first aid, psychological first aid, and first aid education, such as conducting research, publishing papers, presenting at conferences, and contributing to their community (local, national, and internationally). Emerging scholars should have fewer than 5 published manuscripts.

Emerging Scholars will be offered an extra layer of support from our editorial team, who can provide the following:

●        Specific guidance on expectations for a manuscript

●        Initial feedback on a paper or concept

●        Feedback on an initial manuscript draft before submission

The IJFAE accepts various manuscripts, including qualitative, quantitative, and mixed methods research, views from the field, short communications such as conference abstracts, and letters to the Editor.

For Emerging Scholars planning original research or looking to try out critical review techniques, the IJFAE encourages the following manuscripts:

●        Critical Appraisal Paper (CAP) concise summary or analysis of a single research study or paper.

●        Critically Appraised Topic manuscript (CAT) - concise manuscripts offering a condensed overview of existing evidence about a specific inquiry.

Please see the IJFAE’s Emerging Scholars website for more information.

About the Journal

The International Journal of First Aid Education is a fully open-access journal (free to readers and authors) that publishes peer-reviewed articles to advance the knowledge and practices of those involved in first aid and first aid education. Through our publications and first aid community, we aim to improve and increase the action taken to help people in health emergencies through high-quality education, evidence-based medical application, and strong social and public policy to build resilience.

Please review the Authors’ Guide (https://firstaidjournal.org/site/submissions/) for instructions on preparing manuscripts. All submissions will undergo the regular International Journal of First Aid Education peer-review process; therefore, acceptance is not guaranteed.

Please direct questions to the Editorial Team: editor@firstaid-revolution.org

 

Mladi strokovnjaki


Mlade strokovnjake, akademike ali predavatelje oz. učitelje prve pomoči, ki so na začetku svoj karierne poti (zaposleni manj kot tri leta ali objave člankov v manj kot pet publikacijah), vljudno vabimo k sodelovanju z IJFAE na več načinov. Med drugim lahko sodelujete tako, da:

- postanete strokovni recenzent,

- prostovoljno sodelujete kot prevajalec povzetkov,

- predložite strokovne članke za objavo.

 

Ponujamo dodatno podporo, saj želimo spodbuditi mlade strokovnjake k pridobivanju izkušenj pri pisanju člankov namenjenih objavi in razvijanju njihovih raziskovalnih spretnosti. Naša uredniška ekipa vam lahko zagotovi:

 • posebna navodila glede pričakovanj v zvezi s pripravo članka,
 • začetne povratne informacije o članku ali konceptu,
 • povratne informacije o prvotnem osnutku članka pred oddajo le-tega.

Mladi strokovnjaki so lahko dodiplomski in podiplomski študenti, podoktorski raziskovalci, mlajši člani fakultete (1-3 leta pedagoških izkušenj) in strokovnjaki na področju prve pomoči, ki se aktivno ukvarjajo z znanstvenimi dejavnostmi, kot so izvajanje raziskav, objavljanje strokovnih člankov, predavanje na konferencah in prispevanje k svoji skupnosti (na lokalni, nacionalni, mednarodni ali disciplinarni ravni) z vidika prve pomoči in izobraževanja na področju prve pomoči.

Mladi strokovnjaki lahko predložijo vse vrste strokovnih člankov. Nekatere vrste člankov so lahko še posebej koristne pri začetni obravnavi strokovne literature in razvijanju razumevanja razpoložljivih dokazov ter veščin kritičnega razmišljanja. Spodnji dve vrsti člankov (CAT in CAP) sta priporočljivi za znanstvenike, tudi za tiste, ki se pripravljajo na izvedbo izvirnih raziskav, kot so ankete ali opazovalne študije.

Če niste povezani z nobeno akademsko ustanovo in nimate dostopa do akademske knjižnice, lahko do številnih znanstvenih člankov dostopate prek storitve Google Scholar  in drugih prosto dostopnih katalogov. Pogosto lahko članek poiščete na spletu in brezplačne različice članka najdete na spletnih straneh, kot je ResearchGate.

Tematika kritične presoje (Critical Appraisal Topic - CAT)

Članki CAT so jedrnati članki, ki ponujajo zgoščen pregled obstoječih dokazov o določeni raziskavi. Tako kot sistematični pregledi tudi članki CAT sintetizirajo najpomembnejše ugotovitve iz strokovne literature, vendar z manjšim poudarkom na obravnavi različnih kliničnih/izobraževalnih vprašanj, z namenom zagotoviti priporočila, zlasti v primerih, ko se dokazi še vedno v fazi razvoja ali so omejeni. Članki CAT so dragoceno orodje za izvajalce prve pomoči, ki si prizadevajo izvajati na dokazih temelječe prakse.

Običajno se v okviru CAT med specifičnim in omejenim iskanjem poišče od tri do pet visokokakovostnih strokovnih študij. Mladim strokovnjakom svetujemo, da si pri svojih nadrejenih, kolegih ali v že objavljenih strokovnih publikacijah poiščejo informacije o tem, kako to učinkovito storiti. Če pri iskanju najdemo več kot pet študij, ki se nanašajo na klinično vprašanje, je primernejša pot za raziskavo sistematični pregled/metaanaliza.

Glavni cilj CAT je opredeliti najbolj dostopne, a zanesljive in najnovejše dokaze, ki so na voljo strokovnjakom, ter jih podvreči strogi kritični presoji v skladu z uveljavljenimi standardi na dokazih temelječe prakse. To je lahko podlaga za obsežnejšo študijo.

Kontrolni seznam za CAT je na voljo tukaj (Tabela II, stran 445): Dawes, M. (2005). Critically appraised topics and evidence-based medicine journals.), (Kritično ovrednotene teme in na dokazih temelječe zdravstvene revije). Singapore Medical Journal, 46(9), 442

Druga podobna različica je na voljo tukaj (stran 28): https://cebma.org/assets/Uploads/CEBMa-CAT-Guidelines.pdf

Za pomoč pri določitvi stopnje zanesljivosti priporočil je predlagano orodje SORT: Ebell, M. H., Siwek, J., Weiss, B. D., Woolf, S. H., Susman, J., Ewigman, B. in Bowman, M. (2004). Taksonomija stopnje zanesljivosti priporočila (SORT): na bolnika osredotočen pristop k razvrščanju dokazov v medicinski literaturi. The Journal of the American Board of Family Practice, 17(1), 59-67. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14971837/ (za dostop do celotnega članka kliknite na "view pdf").

Struktura:

 • Strukturiran povzetek
 • Glavno besedilo/ članek (največ 3000 besed), ki vključuje:
 • Namen študije
 • Scenarij: ozadje, potreba po študiji in njena ustreznost v zvezi z verigo preživetja
 • Osrednje vprašanje po PICOST metodi:

·       Populacija, npr. bolnik, učenec, izobraževalec

·       Ukrepanje: zagotovljena prva pomoč ali izobraževanje

·       Primerjava: izvedba prve pomoči, ki jo je treba nuditi: alternativni ukrepi ali brez ukrepov

·       Rezultat(i): na primer čas okrevanja ali učni izid

·       Vrsta študije: navedba zasnove študije ali vrste iskanih dokazov

·       Časovni okvir: študije so vključene od določenega časa in utemeljitev

 • Strategija iskanja
   • Opis postopka, uporabljenega pri iskanju in vključevanju dokazov za iskanje odgovorov na osrednje klinično vprašanje. Vključitev zbirke podatkov, iskalnih izrazov in omejitev iskanja.
   • Merila za vključitev in izključitev: opisati meril za izbor in postopke, s katerimi so bile študije izbrane za vključitev v nadaljnjo analizo. Priporočamo, da merila za vključitev in izključitev podate v obliki preglednice, usklajene s PICOST.

·       Dokazi o oceni kakovosti: opis lestvice za ocenjevanje kakovosti, uporabljene za oceno kakovosti dokazov v vključenih študijah.

  • Povzetek iskanja in ključne ugotovitve: opis rezultatov iskanja v pripovedni obliki.
  • Rezultati ocene kakovosti na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov: opis uporabljenih virov dokazov, vključno z razlogi za izbiro študij (tj. raven dokazov, prednosti in slabosti, povezane z vprašanji notranje veljavnosti) in rezultati lestvice za ocenjevanje kakovosti. Viri: Center za na dokazih temelječo medicino (Centre for Evidence-Based Medicine) (2011), opredelitve ravni dokazov (https://www.cebm.ox.ac.uk/).
  • Povzetek najboljših dokazov: primerjalni povzetek vključenih študij v obliki tabele. Naslovi/vrstice tabele morajo vključevati citate, zasnovo študije, udeležence/subjekte, merila za vključitev/izključitev, ukrepe, rezultate, raven dokazov, oceno kakovosti, pristranskost in prispevek k vprašanju CAT. Slednje naj bo avtorjeva ocena, kako študija prispeva k odgovoru na osrednje vprašanje CAT. Prispevek k odgovoru na vprašanje je treba oceniti s številčno oceno na podlagi rezultatov in kakovosti, pri čemer 1 pomeni, da ni nobenega prispevka, 3 pomeni neprepričljiv prispevek in 5 pomeni prepričljiv prispevek.
  • Priporočilo: opis priporočila, ki izhaja iz vaše študije in odgovarja na vaše študijsko vprašanje z uporabo ovrednotenih dokazov. Navedite stopnjo zanesljivosti priporočila na podlagi skupnih ugotovitev CAT, pri čemer upoštevajte raven dokazov posameznih študij ter število, doslednost in skladnost dokazov kot celote.

Kot vir za to poglavje je priporočljivo uporabiti SORT: avtorji naj uporabijo naslednje besedilo in vstavijo ustrezno oceno: "Zbirka dokazov, ki so vključeni v odgovor na klinično vprašanje, je usklajena glede na stopnjo zanesljivosti priporočila [vstavite: A, B, C, v skladu s taksonomijo zanesljivosti priporočila]."

 • Implikacije pri izvajanju prve pomoči, izobraževanju na področju prve pomoči in prihodnjih raziskavah. Vključitev razprave, ki temelji na informacijah, pridobljenih z oceno trenutne strokovne literature. Priporočamo, da se pogovor osredotoča na to, kako se na podlagi dokazov:

·       preprečujejo izredne situacije in kako se izvajalci pripravijo na večje in manjše izredne situacije,

·       omogoča zgodnje prepoznavanje akutnih bolezni ali poškodb,

·        zagotavlja pomoč, neposredno ali z dostopom do službe nujne medicinske pomoči,

·     podpira okrevanje posameznika ali zdravstvenega sistema.

 • Zahvala: (če je primerno)
 • Navzkrižje interesov: (če je primerno)

Kritična analiza strokovnih člankov (CAP)

Kritična analiza pomeni strnjen povzetek ali analizo posamezne raziskovalne študije ali strokovnega članka. Za razliko od CAT, sistematičnih pregledov ali metaanaliz, ki sintetizirajo več študij na določeno temo, se CAP osredotoča na ocenjevanje prednosti in slabosti posameznega dela raziskovalne literature, povezane s prvo pomočjo in izobraževanjem na področju prve pomoči. Cilj je oceniti verodostojnost, veljavnost in ustreznost ugotovitev posamezne študije ter določiti njen splošni prispevek k obstoječemu znanju na tem področju.

CAP so dragoceno orodje za pomoč raziskovalcem in praktikom pri ocenjevanju kakovosti posameznih študij in razumevanju njihovih posledic za klinično prakso ali nadaljnje raziskave. Zagotavljajo strukturiran okvir za ocenjevanje prednosti in omejitev posameznih študij ter bralcem pomagajo pri informirani presoji o njihovi zanesljivosti in uporabnosti v realnih scenarijih.

Struktura:

 • Strukturiran povzetek
  • Glavno besedilo/ članek (največ 3000 besed), ki vključuje:
   • Uvod: namen, kratko ozadje vprašanja in zakaj ste izbrali temo za raziskavo, zakaj je pomembna in zakaj ste izbrali to metodo študije.
 • Osrednje vprašanje po PICOST metodi:
   • Populacija, npr. bolnik, učenec, izobraževalec
   • Ukrepanje: zagotovljena prva pomoč ali izobraževanje
   • Primerjava: izvedba prve pomoči, ki jo je treba nuditi: alternativni ukrepi ali brez ukrepov
   • Rezultat(i): na primer čas okrevanja ali učni izid
  • Povzetek ključnih dokazov
   • Zasnova študije: za povzetek zasnove študije se uporablja standardni zapis
   • Vzorec: navedba števila udeležencev (N), karakteristike udeležencev (npr. spol, starost, etnična pripadnost, druge identifikacijske značilnosti) in ali so bila izpolnjena merila za vključitev ali izključitev
   • Postopek: kratka razlaga postopka, s poudarkom na ključnih procesih raziskovalne študije
   • Meritve rezultatov: opredelitev rezultatov (tj. odvisnih spremenljivk) in pogostost zbiranja.
   • Rezultati: povzetek ugotovitev raziskave za zaključek povzetka ključnih dokazov; avtor predstavi kratek opis izstopajočih rezultatov.
 • Kritična analiza/ocena
  • Notranja veljavnost: opis sestavin raziskovalne zasnove, ki omogočajo razumno razlago pridobljenih podatkov. Uporabno za poudarjanje značilnosti raziskovalne študije, ki veljajo za "prednost" pridobljenih rezultatov, in sestavin, ki lahko "ogrozijo" veljavnost rezultatov.
  • Zunanja veljavnost: opis stopnje (zanesljivost in nevarnosti), do katere je mogoče rezultate iz vzorčne skupine posplošiti na večjo populacijo.
  • Statistična veljavnost: opis stopnje (zanesljivosti in nevarnosti), do katere je statistični postopek ustrezno uporabljen za sprejemanje veljavnih sklepov o razmerju med spremenljivkami.
 • Raven dokazov: opis uporabljenih virov dokazov, vključno z razlogi za izbiro študij (tj. raven dokazov, prednosti in slabosti, povezane z vprašanji notranje veljavnosti) in rezultati lestvice za ocenjevanje kakovosti. Priporočamo uporabo opredelitev ravni dokazov Centra za na dokazih temelječo medicino (Center for Evidence-Based Medicine, 2011) (https://www.cebm.ox.ac.uk/).
 • Uporaba (kakšen je vpliv te študije na vašo populacijo, kako boste uporabili te informacije in zakaj so pomembne? Tu naj bo navedenih več dobro premišljenih odstavkov glede uporabe posameznih konceptov).
 • Implikacije pri izvajanju prve pomoči, izobraževanju na področju prve pomoči in prihodnjih raziskavah. Vključitev razprave, ki temelji na informacijah, pridobljenih z oceno trenutne strokovne literature. Priporočamo, da se pogovor osredotoča na to, kako se na podlagi dokazov:

·       preprečujejo izredne situacije in kako se izvajalci pripravijo na večje in manjše izredne situacije,

·       omogoča zgodnje prepoznavanje akutnih bolezni ali poškodb,

·       zagotavlja pomoč, neposredno ali z dostopom do službe nujne medicinske pomoči,

·     podpira okrevanje posameznika ali zdravstvenega sistema.

 • Zahvala: (če je primerno)
 • Navzkrižje interesov: (če je primerno)

Translation provided by Željko Malić, Assistant Editor, IJFAE

Tags  


Back to News List